Priest Details

Joseph Parackal

 • Email: parackalwilson@gmail.com
 • Phone: 04868-243 378
 • Date of Birth: 24/09/1978
 • Ordination: 31/12/2005
 • Feast: March 19
 • Native Parish: Vazhathope
 • Current Parish: Kanthipara
 • Parents: Mathai & Mary
 • Siblings: 1. Fr. Abraham CM (Assam) 2. Siju (Thadiyampadu) 3. Fr. Varghese VC (Australia)
 • Address: St. Sebastian's Church Kanthippara Arivilamchal P.O. 685 619
 • Education: B.A., B.Ph., B.Th., M.Th. (Paurasthya Vidya Pitam)
 • Seminaries: Minor Seminary: Kothamangalam, Major Seminary: Vadavathoor

Service Details

Parishes
From To Parish Place Designation
06-01-2006 10-05-2006 St. Jacob Church Bethel Asst Vicar
10-05-2006 05-05-2007 St. Mary Church Mankulam Asst Vicar
05-05-2007 28-04-2010 St. Antony Church Thookupalam Vicar
28-04-2010 01-05-2013 St. Joseph Church Pezhumkandam Vicar
01-05-2013 06-06-2014 St. Mary's Church Kallupalam Vicar
21-05-2016 26-05-2018 St. Sebastian Church Kanthipara Vicar
Other services
From To Place Designation
06-06-2014 21-05-2016 M. Th. Student (Paurasthya Vidya Pitham, Vadavathoor)
26-05-2018 Chancellor