Parish Details

St. Mary's Church Mariapuram

  • Patron: St. Mary
  • Parish Vicar: Fr. Jose Parappuram
  • Established Year: 1963
  • Address: Rev. Fr. Vicar, St. Mary's Church, Pulluvazhy - 683 541
  • Pin: 683 541
  • Phone: 0484-2522941
  • Catholic Families: 0
  • Catholic Population: 0