Parish Details

St. Alphonsa Church Alphonsapuram

  • Patron: St. Alphonsa
  • Parish Vicar: Fr. John Kalloor
  • Established Year: 2008
  • Address: Pambumkayam, Mankulam 685565
  • Pin: 685565
  • Catholic Families: 79
  • Catholic Population: 322
  • Religious Houses: 0

  • Station Church of Mankulam