Parish Details

BVM Church Karimpan

  • Patron: BVM
  • Parish Vicar: Thomas Valiyamangalam
  • Established Year: 0
  • Address: Manippara, Idukki
  • Pin: 685 602
  • Phone: 04862-230600
  • Catholic Families: 0
  • Catholic Population: 0
  • Religious Houses: 0